img_0421u211_w

Narozen v roce 1963 v Ústí nad Labem.
Soukromé studium u akad. sochaře Rudolfa Wölfela.
Na volné noze od roku 1988.

Stručný přehled výstav a realizací:

1989 obrazy, Tea-galerie, Ústí nad Labem
1990 obrazy, Obecní dům, Ústí nad Labem
1991 obrazy, Dům techniky, Brno
1992 obrazy, Dílo, Ústí nad Labem
1993 obrazy, galerie Stern, Vídeň
1993 obrazy, objekty, zámek Duchcov
1994 obrazy, Galerie Na Nábřeží, Praha
obrazy, objekty, Muzeum města Ústí nad Labem
1995 realizace kované plastiky před vstupem arciděkanského Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem
1996 realizace architektonického návrhu rekonstrukce vietnamské ambasády v Praze
1997 návrh architektonického řešení interiérů
Dopravního podniku v Ústí nad Labem
1998 návrh a realizace architektonického řešení
rezidence Thajského království v Praze,
1999 obrazy, sochy, výstavní síň Pegas, Teplice
2000 Cena Grand prix „FOR ARCH“ za řešení interiérů
2007 sochy, obrazy, Knihkupectví sv. Antonína, Liberec
2008 malá výstava velké vitráže, farní dům v Ústí nad Labem
2009 pamětní deska Heinrichu Lumpemu, zakladateli ZOO Ústí nad Labem
2010 Galerie Informačního střediska Ústí nad Labem
2012 pamětní deska Viktor Franz Hess – objevitel kosmického záření

2017 Muzeum města Ústí nad Labem – sochy a plastiky

2017 Mezinárodní výtvarný veletrh Atelier ArtFest, Praha

2018 Galerie Sladovna, Žatec, sochy a plastiky

2019 Parlament České republiky, sochy

______________________________________________________

Karel Hajek was born in 1963 in Usti nad Labem.
He privately studied at a sculptor Rudolf Wölfel.
He has been a freenlancer since 1988.
Brief survey of exhibitions and realisations:
1989 paintings, Tea-gallery , Usti nad Labem
1990 paintings, Obecní dům, Usti na Labem
1991 paintings, Dům techniky, Brno
1992 paintings, Dílo gallery, Usti nad Labem
1993 paintings, Stern gallery, Wien
1993 paintings, Duchcov castle
1994 paintings, Na Nabrezi gallery, Prague
1994 paintings and other, City museum, Usti nad Labem
1995 realisation of metal plastic sculpture in front of the Church of the Assumption of the Virgin
Mary in Usti and Labem
1996 realisation of an architectural concept of reconstruction of  Vietnam Embassy in Prague
1997 architectural concept of interiors of Transport company in Usti nad Labem
1998 realisation of an architectural concept of reconstruction of Thai Embassy in Prague
1999 painting, sculptures, exhibition hall Pegas, Teplice
2000 Grand prix „FOR ARCH“ award for architectural design of interiors
2007 paintings and sculptures, Bookshop by st. Anthon, Liberec
2008 exhibition of vitrages, Presbytery, Ústí nad Labem
2009  commemorative tablet of Heinrich Lumpe, founder of Usti ZOO
2010 exhibition in gallery of Information centre in Usti nad Labem
2012 commemorative tablet of Viktor Franz Hess – discoverer of cosmic radiation
2017 Ústí nad Labem City Museum – sculptures, International Art Fair Atelier ArtFest, Prague

2018 Galerie Sladovna, Žatec, statues and sculptures

2019 Parliament of the Czech Republic, statues and sculptures

 

Napište mi

Anebo volejte 604 511 901.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt