Pamětní deska „Heinrich Lumpe“

Pamětní deska zakladateli ZOO v Ústí nad Labem

návrh a realizace v roce 2010

bronz

*portrét zhotoven dle posmrtné sádrové masky

Kategorie: